Veri Depolama

Veri Depolamanın Avantajları

Verilerin Yedeklenmesi

Bu yolla her hangi bir felaket durumunda tüm verilerimizin başka bir lokasyonda mevcut olmasını ve kullanılabilir durumda olmasını garanti altına almış oluruz. Buda verimizin devamlı kullanılabilir olmasını sağlar.

Ayrıca sunucunuzun işletim sisteminde veya üzerinde çalışan uygulamada bir sorun olduğunda, işletim sistemini yeniden yüklemek, gerekli yamaları yüklemek ,üzerinde çalışan uygulamaları kurmak gibi uzun zaman alan işlemlerden de zaman tasarrufu sağlamış olursunuz.

Performans ve Maliyet

Toplam kaynak kullanımında, yüksek iş yükü olan uygulamalar için öncelik atanmasına olanak tanır.

Seçilen yüksek öncelikli uygulamalara daha iyi performans sağlar.Yinelenen, gereksiz veri tekrarını engelleyerek büyük miktarlardaki verilerin deduplication teknolojisi ile daha küçük alanlarda depolanması sağlanır, böylelikle daha efektif kullanılan depolama kaynakları ile veri depolama maliyetlerinde ciddi düşüş yaşanır.

Kullanılabilirlik

Bu çözümün uygulanması ile kurumlarda verilere ulaşma sorunları minumum düzeye inmekte bu yolla iş gücü kayıplarının önüne maksimum düzeyde geçilebilmektedir.

Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma değişmek ile birlikte yeri geldiğinde çok büyük olabilir.

Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan prestij kayıplarının değeri ise para ile ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.

İş Sürekliliği

Bu çözümün uygulanması ile kurumlarda verilere ulaşma sorunları minumum düzeye inmekte bu yolla iş gücü kayıplarının önüne maksimum düzeyde geçilebilmektedir.

Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma değişmek ile birlikte yeri geldiğinde çok büyük olabilir.

Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan prestij kayıplarının değeri ise para ile ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.

Yüksek Kapasite

Veri trafiğini kesintiye uğratmadan, yüksek miktarda ek disk ihtiyacı yaratmadan, belirli sıklıklarla zamanlanabilen yedek kopyalar oluşturulabilir.

Esnek ve verimli veri dağıtım senaryoları sayesinde yedekleme ve felaketten kurtarma senaryoları sağlarsınız.Sistem performansını, cevap süresini ve anlık iş yükü için veri erişilebilirliğini arttırır.

Veri Depolama Çözümlerinin Faydaları

Günümüz teknolojilerinde ileri düzeye gelmiş olan veri depolama sistemleri ; Verilerin bozulması veya kaybedilmesinden kaynaklanabilecek sorunlar karşısında, mümkün olan en kısa zamanda bilginin geri dönüşünün yapılması için vazgeçilemez bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu çözümlerin bize sağladıkları ise;

  • Şirket verilerini doğru biçimde saklar ve değerlendirir.
  • Mevcut kapasiteyi daha verimli kullandırarak enerji maliyetlerini düşürür
  • Hızla büyüyen veri artışında kurumsal bilgi yönetimini sağlar
  • Bilginin güvende olmasını ve kolay ulaşılmasını sağlar
  • Ortamınızı daha verimli kullanmanızı ve aynı zamanda para ve kaynak tasarrufu yapmanızı sağlar.