Idea Innovation

(0216) 706 70 72 

İŞ SÜREKLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

İş Sürekliliği Çözümleri

Organizasyon, kurum yahut da kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir şekilde felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenmiş olan seviyede yürütebilme becerisidir. İş sürekliliği herhangi bir şekilde deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucunun çökmesi, kritik personelin işten ayrılması yahut ekonomik kriz gibi durumda organizasyon, kurum yahut da kuruluşların kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az şekilde zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır bulunuşunu ifade ediyor. 

İş sürekliliği çözümlerinin artıları ;

line

İş Sürekliliği Çözümleri

Planınızda belirttiğiniz iyileşme sürelerinin elde edilebilir olduğunu ve iş etki analizinde belirtilen hedefleri karşıladığını doğrulamanız gerekmektedir. Bunlar, özellikle bir afet esnasında veya sonrasında personel tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Geliştirme aşamasında, genel şirket hissini ve organizasyonel odağı belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli personellerden ve tüm departmanlardan birçok bakış açısını birleştirmek önemlidir. Plan geliştirildikten sonra, bir yönetici veya yönetim ekibi tarafından gözden geçirilmesi ve genel planı onaylaması gerekmektedir.

Planınızda belirttiğiniz iyileşme sürelerinin elde edilebilir olduğunu ve iş etki analizinde belirtilen hedefleri karşıladığını doğrulamanız gerekmektedir. Bunlar, özellikle bir afet esnasında veya sonrasında personel tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Geliştirme aşamasında, genel şirket hissini ve organizasyonel odağı belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli personellerden ve tüm departmanlardan birçok bakış açısını birleştirmek önemlidir. Plan geliştirildikten sonra, bir yönetici veya yönetim ekibi tarafından gözden geçirilmesi ve genel planı onaylaması gerekmektedir.