İş Sürekliliği

İş Sürekliliği

İş Sürekliliği, bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur.

Türü ve nedeni ne olursa olsun, herhangi bir kesinti ya da kriz durumunda, organizasyonun kritik iş fonksiyonlarına devam etmesini sağlayan bir metodolojidir. Bugün uygulamalarımızın kritik veri oranı %60. Mevcut ve her geçen gün büyüyen verilerimiz için; doğru altyapı, yönetim, verilerin değerlerine göre planlanması, sanal ve fiziksel yapının doğru entegre edilmesi, merkezi yedekliliğin ardından felaket kurtarma senaryolarının sağlanması önem taşımaktadır.

Kritik iş sürçlerinizi sizinle birlikte bugünün ve yarının maliyetlerini de düşünerek güvenilir bir yapıya geçirmek için doğru firmaların tercih edilmesi önemlidir.

Dijital ortamdaki bilgilerin gün geçtikçe artan önemi, bilgi sistemlerinin oluşabilecek kesintilere karşı gösterebileceği toleransı azaltmıştır.
Veri merkezlerinde yaşanan felaketler sonucu 24 saat boyunca verilerine erişemeyen işletmelerin %40'ının, 10 gün boyunca verilerine erişemeyen işletmelerin ise %93'ünün bir yıl içerisinde iflas ettiği gözlemlenmiştir..