SharePoint

SharePoint; kurum dahilindeki bütün çalışan ve departmanların birbiri ile iletişimini geliştirmek için ve kolaylaştırmak için Microsoft tarafından geliştirilmiştir.

İşletmeler sahip oldukları bilgilere doğru ve hızlı ulaşma ihtiyacı duymaktadır. Microsoft SharePoint, sahip olduğu altyapı sayesinde kurumların bütün verilerini elektronik ortamda tutabilir; hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilir hale getirir.

Active Directory’nin sağladıklarını şu şekilde sıralayalım:

  • Network’ün domain olarak adlandırılan birimler (alanlar) halinde düzenlenmesini sağlar
  • Kullanıcı ve grupların listesini merkezi olarak tutar.
  • Kimlik denetimi (authentication) sağlar: Kullanıcı ve grupların ancak gerekli izinlere sahip olması durumunda kaynaklara erişmesini sağlar.
  • Domain içindeki nesnelere, birçok özelliklerinden aranarak bulunmasını sağlar.
  • Domainin OU adı verilen alt parçalara bölünmesini sağlar. Daha küçük bu birimler, yönetimin delege edilmesini sağlar.
  • Belli yönetim işlemlerinin yetkilendirilmesi sağlanır.